Geld lenen kost geld

Huurkoop

Huurkoop een speciale vorm van koop op afbetaling. Het verschil met de "gewone" koop op afbetaling is dat bij huurkoop de koper pas eigenaar van het gekochte wordt nadat de laatste termijn is voldaan. Een huurkoopovereenkomst moet aan een aantal in de wet gestelde eisen voldoen. Zo moet er een schriftelijke overeenkomst zijn, waarin de volledige koopprijs wordt genoemd, het aflosschema en een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud totdat alle termijnen zijn voldaan. Als de huurkoopovereenkomst niet aan de wettelijke eisen voldoet, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de huurverkoper. Er is dan geen huurkoop overeenkomst gesloten en het eigendom van het in de overeenkomst genoemde goed gaat onmiddellijk over op de koper. Bij huurkoop zal er altijd een minimale aanbetaling van 25 procent moeten worden gedaan. De rente is meestal hoger dan die van een persoonlijke lening.

Kort samengevat: De rente en de looptijd staat bij een Huurkoop altijd vast. Aflossen is meestal met een boete en het is niet mogelijk om de afgeloste bedragen op te nemen.Doe hier een vrijblijvende offerte aanvraag voor een huurkoop.
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
09:00u. t/m 21:00u.
Zaterdag
10:00u. t/m 16:00 u.
Telefoon: 0318-71 28 38